Ctera- בניית אתר קטלוג

ctera - בניית אתר ג'ומלה כולל קטלוג מאמרים ומוצריםהפרוייקט כולל : בניית תבנית עיצוב לג'ומלה וקטלוג מאמרים ושרותים K2 בהתאם לעיצוב שנשלח אלינו ע"י הלקוח וכן הטמעה והתאמת עיצוב של הרחבות בהתאם לעיצוב.

click2cruise- מיתוג ופיתוח אתר

click2cruise - מיתוג ופיתוח אתר ג'ומלההפרוייקט כולל עיצוב לוגו ואתר ופיתוח אתר ג'ומלה המציג תוצאות חיפוש ומידע על חופשות שייט ברחבי העולם. הפרוייקט כולל רכיב K2 לניהול קל ומהיר של מבצעים וחופשות.

צור קשר