דניאלה מבור, יו"ר ארגון יוצאי דרוהוביץ', בוריסלב והסביבה


דרוהוביץ בוריסלב והסביבה