הסכם התקשרות לשירותי אחסון אתרים

הסכם קבלת שירותים בין: ארטביט (להלן: "החברה") מצד אחד
ובין :
שוכר השירות (להלן: "הלקוח") מצד שני

הואיל והחברה מספקת שירותי אינטרנט לרבות אחסון אתרים לאתרים מבוססי מערכות ניהול התוכן ג'ומלה,  וורדפרס,
והואיל והלקוח שוכר שירותי אחסון אתר אינטרנט מן החברה,
והואיל וקבלת שירותי אחסון אתר אינטרנט מן החברה מותנית בהסכמה לאמור להלן,

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

בהצטרפות ללקוחות החברה, ועם קבלת שירותיה, כל הלקוחות מסכימים עם תנאי השימוש של ארטביט.

תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה החברה ללקוחותיה, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי לקוחות החברה ובכלל, תוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכות של החברה.

תנאי השרות, התניות ומדיניות השימוש הסביר

החברה מציעה שירותי עיצוב והקמת אתרי אינטרנט ושרות אחסון ללקוחותינו.

לחברה אחריות משפטית ומוסרית מסוימת במה שנוגע לשימוש בשרת ובציוד הקשורים באספקת שירותים אלה.

מדיניות החברה היא לשמש כספק נוכחות באינטרנט. לחברה שיקולים מוסריים מוגדרים בנוגע לשימוש במחשביה, כמפורט להלן. החברה שומרת על הזכות להשעות או לבטל את הגישה של לקוח לחלק או לכל שירותי החברה במקרה של שימוש לרעה בחשבון הלקוח, לפי שיקול הדעת של החברה.

עיקרי מדיניות השימוש הסביר
שימוש לרעה בשרת

כל ניסיון לפגוע בפעולה של השרת, בשרת עצמו או באתרים המתארחים על השרת אסורים בהחלט.

שימוש לא מורשה בחשבונות או במחשבים של אחרים

החברה תגיב בחומרה לכל ניסיון להשתמש בחשבון לקוח או בשרת ללא רשות הבעלים. ניסיונות אלה כוללים "הונאות אינטרנט" (הונאת משתמשים כך שיגלו את סיסמאותיהם), גניבת סיסמאות, סריקה אחר פרצות אבטחה, וכו'.

כל שימוש לא מורשה בחשבון לקוח או בשרת על ידי לקוח של ארטביט תעבורה חודשית של נתונים (Bandwidth)

לקוחות ארטביט זכאים לתעבורה מוגבלת בהתאם לנפח החבילה שהוזמנה.

החברה תחייב כל לקוח שיעבור את הגבול ובהתאם למופיע בסעיף זה. מחיר רוחב פס נוסף לחודש -5 ש"ח לכל 1GB נוספים.

פרסומות מסחריות דרך E-mail

לא תמיד שרתים שלארטביט הם כתובת המקור, גורם הביניים או היעד להפצת דואר "זבל" או "הפצצות דואל" ייתכן שגם הדומיין שלך אינו מוזכר כמקור, גורם הביניים או הכתובת למענה בתכתובות מהסוג הנזכר לעיל.

אין לפרסם ב-E-mail אתרים בשרתים אחרים, שבתוכם נמצאים קישורים לדומיין מסוים בשרתים שלנו.

כל הודעת דואר אלקטרונית המופצת ללא בקשת הנמען במסגרות של קבוצות דיון ודואר אלקטרוני תיחשב על ידי החברה לדואר "זבל". החברה תפנה לכל לקוח שיתברר כי הפיץ דואר "זבל" בניסיון ליישב את העניין.

כחלק מפתרונות הארוח ללקוחותינו ארטביט מקימה לכל לקוח שאין ברשותו מערכת לניהול מיילים תשתית לניהול מיילים של "גוגל אפס" (גירסת גוגל אפס ללא תשלום) לניהול המיילים של הדומיין כך שחבילת הארוח לא תושפע מכמות המיילים מצד אחד ומיצד שני יהנה הלקוח ממערכת ניהול המיילים הפופולארית בעולם.

במקרים חמורים שמורה לנו הזכות להשבית את חשבון הלקוח באופן מיידי וללא התראה, עד ליישוב העניין.

אנו שומרים על הזכות לסרב או לבטל שירותים למפיצי דואר "זבל" מוכרים, וכן שמורה לנו הזכות להגדיר מה ייחשב להפרת מדיניות זו.

הפרת האמור בסעיף זה תביא לניתוק מיידי של השירותים, ללא החזר כספי.

תוכניות להרצה ברקע (Scripts)

החברה עשויה להרשות הרצה רציפה של תוכניות ברקע.

כל מקרה כזה יידון לגופו של עניין ויחול עליו תשלום מיוחד בהתאם לניצול משאבי המערכת והיקף התחזוקה הנדרשת לצורך תפעולו. לקוח שיש בחשבונו סקריפט EXE או CGI המנצלים באופן שוטף ורציף מעל %15 ממשאבי המערכת של השרת יתבקש להסירו באופן מידי.

אם לא יינקטו פעולות מתאימות מצד הלקוח, החברה תשבית את חשבון הלקוח.

IRC

החברה אינה מרשה הפעלה של IRC או IRC bots בשרתיה.

מדיניות תשלום

פתיחת חשבון לקוח נעשית על בסיס תשלום מראש.

אין החזר כספי על דמי ההתקנה החלים על כל חשבון חדש ועל כל שינוי מהותי בחשבון.

בכל מקרה של תשלום מראש, המחיר מובטח למשך התקופה המכוסה.

הלקוח ישא באחריות לכל סכום שהוא חייב בגין חשבונו מעת שנפתח ועד שהלקוח יעביר לחברת ארטביט הודעה בכתב על רצונו לסיים את השירותים ולפני מועד החידוש.

במקרה של ביטול במהלך מחזור החיוב לא יוחזרו דמי ההתקנה שניתנו בחינם, כמו כן לא יינתן שרות מכל סוג עד לקבלת התשלום עבורו.


 • תשלום

  מחיר ארוח לחבילת ארוח בסיסית בנפח של 500 מגה ו 20 גיגה תעבורת נתונית חודשית הינו 780 ש"ח לשנה לפי חישוב של 65 ש"ח בחודש.
  לקוחות המעוניינים לארח אתר על שרתי ארטביט ישלמו שנה מראש יהיו זכאים להנחה בשויי חודשיים ארוח וישלמו 650 ש"ח לשנה בתשלום אחד.
 • מחיר אירוח לחבילת מיני בנפח של 200 מגה הוא 400 ש"ח לשנה בתשלום מראש. לא יינתן החזר כספי במידה והלקוח מבקש להפסיק את השירות במהלך תקופת השנה עליה שילם מראש.

*ארטביט שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מחירים מפעם לפעם.


במידה ולקוח יחליט לבטל את ההתקשרות ולהפסיק את חבילת הארוח אצלינו יקבל הלקוח החזר על שארית תקופת האחסון בכפולות של חודשים מלאים כאשר לא יתקבלו החזרים על ארוח האתר במשך חלק מחודש (חלק מחודש יחושב כחודש שלם) ולפי חישוב עלות חודשית מלאה וללא ההנחה שניתנה עבור תשלום שנתי אחד.

במידה ובתום תקופת הארוח השנתית הלקוח לא ישלם עבור ארוח האתר לשנה נוספת ארטביט תהייה רשאית להשהות את האתר (שלב אחד טרם הסרת האתר) בתום 30 יום מסיום תקופת הארוח ועד להעברת התשלום עבור שנה חדשה או עבור תקופה המוגדרת בכפולות של חודשים.
יש לציין שהורדת האתר משרת הארוח של ארטביט עלולה למנוע גישה למיילים במידה וההפניות לשרותי המייל מוגדרים בשרת הארוח לדוגמא הפניות בשרת הארוח לשרותי גוגל אפס. במקרה שלקוח לא עמד בתנאי התשלום וארטביט נאלצה להוריד את האתר משרת
הארוח ארטביט עדיין תהייה רשאית לדרוש תשלום עבור התקופה שלא שולמה.

תמיכה
שעות הפעילות לתמיכה הן ימים א-ה 09:00-19:00, במקרים דחופים ניתן לשלוח דוא"ל ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

שרותי דוא"ל
ארטביט איננה מספקת שירותי דוא"ל על השרתים של ארטביט ולחילופין תציע התממשקות לשרותי אימייל חינמיים כגון: zoho.com או התממשקות לגוגל אפס (כרוך בתשלום לגוגל).
במידה וללקוח יש שירות אימייל קודם (כגון ארסצ'ינג' או גוגל אפס) ארטביט תגדיר את חבילת הארוח לעבוד מול שרות המייל של החברה, ובמידת הצורך תעזר באחראי מחשוב של הלקוח להגדרות חבילת הארוח.


תוספת לחבילת ארוח:
תוספת 50 מגה בייט לחבילת האחסון - 100 ש"ח לשנה.
תוספת 10 גיגה תעבורת נתונים חודשית - 200 ש"ח לשנה.

ביטול
החברה שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת.

החלק היחסי של כל התשלומים ששולמו מראש יוחזר ללקוח במקרה שהחברה תממש את זכות הביטול המוקנית לה.
הלקוח ישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של מדיניות החברה על ידי הלקוח (לרבות העברה, מקום, וכו').

מטרה חוקית
החברה שומרת על הזכות לסרב להעניק את שירותיה לכל אדם וגורם.

לקוחות החברה רשאים להשתמש בשרת החברה למטרות חוקיות בלבד. העברה של חומר תוך הפרה של חוקים פדראליים, חוקי מדינה או תקנות מקומיות אסורה. חומר אסור כולל, אך לא רק, חומר מוגן בזכויות יוצרים, חומר הנחשב מבחינה משפטית לאיום או תועבה, וכן חומר הנחשב לסודות מסחריים/מקצועיים. חברת אורות טכנולוגיות אוסרת במפורש על כל גורם להשתמש בשרתי החברה לפעולות הפצה, אחסון, עיבוד, שמירה או כל פעולה אחרת בהקשר עם חומרי תועבה או פורנוגרפיה, או כל חומר אחר שהחברה מסתייגת ממנו, כולל, אך לא רק, פורנוגרפיה, חומר הקשור בפולחן השטן וכל חומר אחר המופנה 'למבוגרים בלבד', חומרי הסתה נגד דת כזו או אחרת, לאום, או בני אנוש בכלל. הסיווג של חומרים כמתואר לעיל נתון לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת חברת אורות טכנולוגיות.

פיצוי
הלקוח מאשר כי יגן על חברת ארטביט, יפצה אותה ויפטור אותה מכל תביעה, אחריות, אובדן, הפסד או עלות, לרבות שכר טרחת עורך דין ברמה סבירה, אשר יופנו כלפי ארטביט, סוכניה, לקוחותיה, מנהליה ועובדיה, כתוצאה מכל שירות שסופק או ניתן, או שהוסכם על אספקתו, או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, סוכניו, עובדיו או שליחיו. הלקוח מסכים להגן על חברת ארטביט, לפצות אותה ולפטור אותה מכל חובות הנובעת מהגורמים הבאים:

(1) נזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו בדרך אחרת בהקשר עם השרת של ארטביט.

(2) כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי.

(3) הפרה של זכויות יוצרים

(4) מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך השרת של >ארטביט.

מיאון אחריות
החברה לא תשא באחריות לנזקים העלולים להיגרם לעסקך.

החברה אינה מציעה אחריות מכל סוג ומין, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי השירותים שהחברה מספקת.

החברה מתנערת מכל אחריות בדבר סחירות או התאמה למטרה מסוימת, לרבות אובדן נתונים כתוצאה מעיכוב, אי-מסירה, מסירה שגויה וכל הפסקה אחרת בשירות שנגרמה על ידי החברה ועובדיה.

 

החל מהתאריך 01.01.2019 ארטביט לא תספק שירותי אירוח ללקוחות אשר אינם רוכשים חבילת עדכון שנתית של מערכת ניהול האתר וההרחבות המוטמעות בו.
העדכונים ייעשו לוורדפרס + תבנית + הרחבות כאשר רק התבנית וההרחבות שהוטמעו במהלך בניית האתר ע"י ארטביט ייעודכנו במסגרת חבילת העדכון.

תבניות והרחבות שהותקנו לאחר ההקמה ע"י הלקוח או מי מטעמו ולא על ידי ארטביט לא ייעודכנו ולא תינתן אחריות על תיפקודם.

 • שלושה עדכונים בשנה
 • שדרוג גרסת PHP מ PHP-5 ל PHP-7 לאתרים ישנים.
 • עדכון גרסת ג'ומלה או וורדפרס לגרסה אחרונה.
 • עדכון גרסת AVADA (תבנית האתר של וורדפרס) לגרסה האחרונה.
 • עדכון גרסת WIDGETKIT (מחולל ווידג'טים המשמש את רוב אתרי הוורדפרס ש Artbit מקימה).
 • עדכון כל ההרחבות הנפוצות של וורדפרס המוטמעות באתר ברישיון חינמי (כגון פופאפים, ניהול משתמשי, SEO, CACHE ועוד)
 • במידה והוטמעו באתר הרחבות המצריכות חידוש הרשיון לשם העדכון (ישנם הרחבות המצריכות חידוש רשיון חצי שנתי\שנתי) עלות חידוש הרשיון תהיה על חשבון בעל האתר והתשלום עבור חידוש הרשיון יעשה על ידו.

 גיבוי ושחזור נתונים:

 • הגיבוי שארטביט מבצעת מבוצע ע"י חברה חיצונית (החברה המשכירה לארטביט את שרתי הארוח) הגיבוי נועד לשימוש ושרידות המערכת הכוללת שלה ושל לקוחותיה ולשימושה בלבד, שרותי גיבוי או שחזור מגיבוי יינתנו בתשלום בלבד (340 ש"ח לא כולל מע"מ) ועל פי הימצאותו של גיבוי כזה במערכת.
 • פריצה לאתר - היות וארטביט מספקת סביבת ניהול אתר מסוג ג'ומלה או וורדפרס המצריכות לבצע עדכוני גירסה מפעם לפעם והיות וג'ומלה או וורדפרס מאפשרת התקנת הרחבות צד ג' המצריכות עדכון גירסה מפעם לפעם כאשר עדכוני הגירסה הן של הג'ומלה או וורדפרס והן של ההרחבות כוללות עדכוני אבטחה אין לארטביט כל שליטה על על גירסת הג'ומלה או וורדפרס וההרחבות שמותקנות באתר וחובת עדכוני הגרסאות הן של הג'ומלה או וורדפרס והן של ההרחבות המותקנות בה הינה על בעל האתר ולא על ארטביט.
  ארטביט  מתנערת מכל אחריות לנזק שנגרם לאתר כתוצאה מפריצה לאתר ועלות שחזור האתר מגיבוי תהיה על חשבון בעל האתר.
 • פריצה לשרת - במקרה של אובדן תכנים באתרים כתוצאה מפריצה לשרת תישא ארטביט בעלות שחזור הנתונים.

בכל תובענה או נושא משפטי יהיה תחום השיפוט בחדרה או בבית המשפט השלום חדרה.

החברה שומרת על הזכות להכניס שינויים במדיניות ובתנאי השימוש בכל עת ואי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של חשבון הלקוח.

 ולראיה יחתום מזמין השירות על מסמך הזמנת השירות מארטביט.

מסמך זה תקף גם אם ארוח האתר הוא רק חלק מחבילת שירותים שהוזמנה מארטביט.